Beskrivning till kartbladet Vårvik Walter Larsson och Ragnar Sandegren - Stockholm Undersökning 1956 - 166 S : Ill., graph. Darst., Kt. - Sveriges Geologiska Undersökning : Aa, Kartblad i skalan 1:50 000 med beskrivningar 187 . - Sveriges Geologiska Undersökning .

MAB0014.001: K 1958.63(Aa187)/Erl. MAB0455.001: 187

Powered by Koha